B.TECH - BATCH NO 13 COMMENCED ON 01/08/2019

SL NO NAME DOB
1 DARLA VINAY KUMAR 09/06/2001
2 KUMAR GAURAV 30/01/2001
3 STEPHIN KALLETHU BIJU 12/02/2001
4 BHARAT KRISHNA KRISHNAKUMAR 22/04/2001
5 SAGAR 19/09/2001
6 ABHISHEK KUMAR 11/05/2001
7 MAYANK SHEKHAR 07/03/2001
8 RANJAN KUMAR 12/01/1999
9 MANEESH KUMAR MAURYA 08/07/2000
10 MOHD AHMAD KHAN 15/11/2000
11 AASHWIN SHIBI 27/04/2001
12 NURUL HODA ANSARI 14/04/2001
13 SARVAGYA SHRESHTHA 06/02/2001
14 SHIVAM BAKSHI 02/05/2002
15 RAJAN SINGH 10/11/2001
16 ALEN SHAJAN 04/04/2001
17 RAHUL DEY 13/02/2001
18 BIBHUDUTTA MOHAPATRA 30/09/2000
19 SOURAV KUMAR 25/12/2001
20 VIVEK KUMAR 19/05/2001
21 AKASH GOWDA MUGULI SUBHASHCHANDRA 05/09/2001
22 TUSHAR SINGH 18/10/2001
23 SUMIT BHARTI 10/04/1998
24 ABUBAKAR KHAN 15/03/1999
25 DARLA VINAY KUMAR 09/06/2001